Panolin HLP Synth

Olej Panolin HLP SYNTH to w pełni syntetyczny, szybko biodegradowalny olej hydrauliczny skomponowany na bazie syntetycznych estrów nasyconych z dodatkami przeciwko starzeniu, antykorozyjnymi i przeciwzużyciowymi. W porównaniu do olejów konwencjonalnych posiada on znacznie wydłużone okresy pracy (nawet 10 – krotnie). Dzięki wyjątkowo dobranej bazie syntetycznej zapobiega tworzeniu się żywic i osadów powstających w wyniku starzenia, nawet w warunkach wysokich temperatur pracy. Opatentowany pakiet dodatków został dostosowany tak aby spełniać wszelkie wymagania techniczne oraz normy ochrony środowiska.

Przeznaczenie

Stosowany przede wszystkim w branży przemysłowej, hutnictwie, energetyce, jako olej hydrauliczny w maszynach budowlanych i drogowych i różnego rodzaju instalacjach hydraulicznych. W związku z jego natychmiastową biodegradowalnością oraz brakiem toksycznego działania nadaje się on do prac w miejscach chronionych przed degradacją środowiska, takich jak rezerwaty, parki narodowe lub tereny miejskie.

Wymiana oleju na Panolin HLP SynthPanolin_HLP_Synth_uwaga

W przypadku zmiany oleju z mineralnego na PANOLIN HLP SYNTH należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. PANOLIN HLP SYNTH może np wymyć z układu powstałe uprzednio osady.

Wpływ na środowisko

W momencie jakiegokolwiek wycieku, następuje całkowity rozkład oleju PANOLIN HLP SYNTH pod wpływem promieni słonecznych i mikroorganizmów, które zamieszkują środowisko wodne. Proces oraz produkty tego rozkładu nie wywołują wpływu na środowisko naturalne.

Dopuszczenia i zatwierdzenia ekologicznePanolin_Hlp_Synth_olej_bio

 • ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1OECD 301 B: ok. 70 %
 • Blue Angel RAL-UZ 79.
 • Japan Environment Association-Eco Mark, Certified Number 01110004
 • ÖNORM C 2’027, część 5
 • Swedish Standard SS 15 54 34
 • Chech Ecolabel „Ekologicky Setrny Vyrobek 15 – 02”
 • VwVwS: nwg (3502 – 3504), WGK-1

Normy i specyfikacje

 • DIN 51’524*, część 2/HLP, część 3/HVLP z wyjątkiem DIN 51’587.
 • ASTM D 943 (Trockener TOST Test) >2’000 h
 • FZG Test A/8.3/90 poziom obciążeń 12
 • ISO 15’380
 • Rotary-Bomb-Test 1’162 Min
 • VDMA 24’568 HEES
 • Vickers 35 VQ-25, V104