Technologia

PANOLIN HLP SYNTH to w 100% syntetyczny, innowacyjny oraz wysokojakościowy olej hydrauliczny, zgodny z normami klasyfikacji VDMA 24’568 oraz ISO 15’380 HEES (estry syntetyczne, nierozpuszczalne w wodzie). Opierając się na koncepcji pomysłodawców PANOLIN HLP SYNTH to mieszanina syntetycznych estrów nasyconych i wysokojakościowych dodatków, bezsprzecznie odbiegających od konkurencyjnych olejów hydraulicznych.

Opatentowany skład udziela olejowi PANOLIN HLP SYNTH własnych, specyficznych cech, przerastających bez wątpienia parametry sprecyzowane dla olejów hydraulicznych.

Cechy szczególne oleju Panolin HLP SynthHLP Synth

• Wysoka odporność na psucie się
• Stabilne właściwości lepkościowe przy wydłużonych cyklach eksploatacji
• Pozbawiony jest osadów i żywic, które są wynikiem starzenia produktu
• Znaczna wytrzymałość na utlenianie
• Kilkukrotnie niższe zużycie komponentów metalowych, aniżeli wymagają normy
• Wysoka  charakterystyka przeciwzużyciowa
• Duża odporność na niskie temperatury, dzięki czemu zachowuje swą konsystencję – temp. krzepnięcia poniżej -60°C
• Nie reaguje ze standardowymi tworzywami uszczelniającymi
• Nadzwyczajna charakterystyka ciśnieniowa (odporność na wysokie naciski)

Ponadto olejowi PANOLIN HLP SYNTH został nadany certyfikat ABS (American Bureau of Shipping) zaświadczający dopuszczenia do użytku w portach morskich i stoczniach.