Ekologia

Panolin HLP Synth – nowoczesny olej biodegradowalny

Na wskutek promieni słonecznych i drobnoustrojów znajdujących się w środowisku wodnym, olej HLP Synth 46 rozkłada się, przy jednoczesnym braku oddziaływania na środowisko naturalne. Jest to niewątpliwy atut olejów biodegradowalnych PANOLIN HLP SYNTH. Ponadto, dzięki diametralnie wydłużonych cyklach eksploatacji („olej na całe życie”) użytkowanie oleju PANOLIN HLP SYNTH ma wpływ na zabezpieczenie bogactwa przyrody przed przesadnym wyzyskiem.

Certyfikaty

PANOLIN HLP SYNTH cyklicznie poddawany jest badaniom w szczególnie uznanych laboratoriach pod kątem właściwości biodegradowalnych.
Powyższy olej jest przypuszczalnie najwszechstronniej atestowanym olejem hydraulicznym pośród oferowanych w sprzedaży:
 • ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1
 • Biodegradowalność (wartości średnie):

80% CEC-L-33-T-82/A93
70% OECD 301 B

 • Blauer Engel UZ 79
 • Czech Ecolabel
 • Environment Agency Standards (GB)
 • JEA ( Japan Environment Association)
 • ÖNORM, część 5 (A)
 • Swedish Standards SS 15 54 34
 • VAMIL Regulations (NL)
 • Zagrożenie dla środowiska wodnego:
 • PANOLIN HLP SYNTH 15 – 32 – nwg (VwVwS)
 • PANOLIN HLP SYNTH 46 – 68 – WGK-1(VwVwS)
hlp_synth_certyfikat_3hlp_synth_certyfikat_1hlp_synth_certyfikat_2